Tehniški dnevi

Na vaši šoli izvedemo tehniški dan Lego robotike. Otroci na naših tehniških dnevih uživajo v igri in se preko učenja z delom naučijo uporabljati pridobljeno znanje. Med delom bodo otroci s pomočjo dobro znanih Lego kock in tabličnih računalnikov spoznali robote, ki jih uporabljamo v tovarnah moderne dobe 21. stoletja in osvojili ključna znanja o uporabi pametnih naprav za delo.

Pri delu bodo otroci s pomočjo timskega sodelovanja sestavljali različne robotke, se jih naučili programirati na tablici in jim dati konkretne naloge. Opazovali in preizkušali ter analizirali bodo uporabnost delujočega robotka, krepili motorične sposobnosti pri sestavljanju, naučeno znanje v šoli pa povezali  v konkretni izdelek.  S pomočjo učnih listov bodo načrtovali in analizirali svoje delo, ter se skozi aktivno igro z roboti naučili uporabljati IKT tehnologijo (pametna kocka in pametne naprave)

Cilji tehniškega dne so naslednji:

razumevanje osnov naravoslovnih, tehničnih, matematičnih in fizikalnih zakonitosti

reševanje nalog, preizkušanje, analiza in izboljševanje končnega izdelka

razvoj delovnih spretnosti

razčlenjevanje naloge na poti do končnega izdelka

sledenje navodilom

sodelovanje v paru

krepitev družbenih veščin in timskega dela

razvoj finomotoričnih spretnosti

pametna uporaba IKT za delo