STEAM je kratica v angleškem jeziku za znanost, tehnologijo, inženirstvo, umetnost in matematiko.

 

Science – ZNANOST

Technology – TEHNIKA

Engineering – INŽENIRING

Art – UMETNOST

Mathematics – MATEMATIKA

 

Vsi naši programi temeljijo na STEAM vzgojnem pristopu, ki v otroku vzbuja vedoželjnost in ga navduši za znanost in raziskovanje. Povezovanje vseh zgoraj naštetih področij ga prične pripravljati na resnično situacijo, ko se bo že v najzgodnejših letih z učenjem preko dela naučil, kako pridobljeno znanje uporabiti v praksi in svojem poklicu v poznejših letih.

Najbolj iskani poklici v današnjem času so izredno povezani z tehnologijo. Svet doživlja tehnološko revolucijo. Vse od pojava računalnikov, razvoj digitalne tehnologije doživlja eksponentno rast. Prav zato je nujno načrtovano digitalno opismenjevanje v vzgojnem procesu. Brez učenja uporabe pametne tehnologije, namreč tablica, pametni telefon ali računalnik ostanejo zgolj in samo sredstvo za zabavo in zapolnjevanje prostega časa.

Preko naših tečajev, se otroci učijo pametne uporabe navedenih naprav. Seveda se zraven neizmerno zabavajo, nevede pa se zaradi uporabe STEAM vzgojnega pristopa, ki ga uporabljamo na vseh tečajih, učijo uporabnih znanosti, ki bodo v prihodnosti še bolj iskane, kot so danes.

Že danes so poklici, kot so programer, mehatronik, serviser visokotehnoloških strojev, razvijalec …, eni najbolje plačanih poklicev, zato je izrednega pomena, da pridobljeno znanje v šoli, kjer preživljajo večino svojega otroštva, znajo uporabiti (z kar pa v klasičnem učnem procesu zmanjka časa).

Kako STEAM izgleda v praksi?

Učenci s pomočjo Lego kock izdelajo robota (po navodilih ali lastni zamisli), ki mora opraviti določeno nalogo. Najprej načrtujejo njegov izgled in kot pravi inženirji in strojniki, sestavijo strukturo robotka. Ker za premikanje robotkov uporabljajo zobnike in jermena, je potrebno matematično izračunati, kako hitro, v kakšni smeri in kdaj želimo premik. Če se med uporabo izkaže, da bi bilo konstrukcijo potrebno izboljšati, ker razpada, najdemo problem in ga izboljšamo – tudi večkrat v enem srečanju. Lahko mu celo dodamo dodatne naloge, ki jih bo izpolnjeval. Vse skupaj s pomočjo otrokom prilagojenega programa na tabličnem računalniku tudi programiramo. Tablico torej uporabimo za delo in učenje (ne samo za zabavo). Sproti se naučimo tudi fotografiranja ali snemanja naših robotkov in tako spoznavamo še več funkcij tabličnih računalnikov.

Ker je seveda poti do istega rezultata več, se otroci naučijo tudi raziskovanja in analize svojih izdelkov. Skratka STEAM!